Ние сме консултанти за
изграждане, внедряване,
сертификация и поддръжка на
системи за управление по
стандарти ISO.

Можем да окажем съдействие от
вземането на стратегическо
решениe за  сертификация до
успешното получаване на
сертификат.
WYSIWYG Web Builder
HDSEGFBRDE
ТИЙМ КОНСУЛТ ООД - СОФИЯ
TEAM CONSULT LTD. - SOFIA
Team Consult
welcomes you
We are consultants for the
construction, implementation,
certification and maintenance of
management systems according
to ISO standards.

We can assist from making a
strategic decision for certification
to successfully obtaining a
certificate.
Тийм Консулт Ви
приветства
Copyright © 2021 by "Team consult"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: p.delcheva@team-consult.biz